ODRA

Odra (morbilli) jest wysoce zaraźliwą i szerzącą się powszechnie ostrą chorobą zakaźną, której przebieg charakteryzuje się wysoką temperaturą, kaszlem, katarem nosa, zapaleniem spojówek, zmianami zapalnymi jamy nosowo-gardłowej, plamkami Fiłatowa-Koplika oraz uogólnioną wysypką plamisto-grudkową, po której ustąpieniu pozostaje przez pewien czas zabarwienie brązowawe i otrębiaste łuszczenie.

Forestius i Sydenham w XVII wieku podali dokładny opis odry i wyodrębnili ją jako jednostkę chorobową. Dokładniejsze wiadomości epidemiologiczne podał Panum (1846) opisując epidemię odry na wyspie Faróer. Badania Andersena i Goldberga oraz innych (1911) wykazały, że czynnikiem etiologicznym w odrze jest wirus.

Źródłem zakażenia jest chory w okresie wstępnym choroby (okres zwiastunów albo inaczej zwany kataralnym lub prodromalnym) i wczesnym okresie wysypkowym, w którym zarazek znajduje się na błonach śluzowych dróg oddechowych. Zakażenie szerzy się drogą kropelkową, co stanowi prawie jedyny i wyłączny sposób szerzenia się odry w otoczeniu. Przeniesienie tego zarazka przez przedmioty lub osoby trzecie (na rękach) wobec jego nietrwałości możliwe jest tylko na krótki dystans i w krótkim czasie. Istnieje przekonanie o znacznej lotności zarazka odrowego, a dowodem tego mają być niezwykłe sposoby szerzenia się zakażenia w zakładach zamkniętych, przez otwarte okna z jednej kondygnacji na drugą, przez kanały wentylacyjne, korytarze itp. W pomieszczeniu, w którym przebywał chory, zarazki zachowują zdolność zakażenia przynajmniej w ciągu pół godziny.

Wobec zupełnego braku odporności przeciwodrowej, z wyjątkiem wczesnego okresu niemowlęcego, odra występuje już po pierwszym zatknięciu się z zarazkiem. Toteż odra jest przede wszystkim chorobą wieku dziecięcego. Zapadalność wynosi 95%, a nawet więcej. Przypuszcza się, że pozostałe 5% dzieci przechodzi ją w bardzo łagodnej postaci z nikłymi objawami, zwykle nie rozpoznawanej. Dzieci w miastach przechodzą odrę przeciętnie w młodszym wieku niż dzieci wiejskie, ponieważ ułatwiony jest wcześniejszy kontakt z chorobą. Największa jest zachorowalność wśród dzieci do lat 5. Niemowlęta do

Dodaj Komentarz

O sobie
Witaj! Założyłem tego bloga po to, by móc dzielić się zdobytą wiedzą, którą zgromadziłem przez 15 lat. Porady zawarte w formie artykułów służą jedynie w celach informacyjnych. Nie ponoszę odpowiedzialności za skutki uboczne. Dlatego najlepiej wszystko konsultować z lekarzem. W wolnych czasie jak nie zagłębiam się w medycynie dużo zwiedzam :)
Kategorie