Okazywanie uczuć

Okazywanie uczuć może jednak narazić nas na konflikty z bliskimi, dotychczas do tego nie przyzwyczajonymi. Konflikty te oraz związane z nimi oddalenie od bliskich mogą z kolei spowodować olbrzymi strach i lęk. Dlatego dobrze jest szczerze porozmawiać z rodziną na temat zmiany własnego zachowania (patrz rozdz.: Rodzina i przyjaciele, s. 115). Alexander Lowen tak pisze o tym aspekcie okazywania uczuć: „Nie znaczy to, że jesteśmy zobowiązani godzić się z każdym wypadkiem ekspresji cudzej złości ale jeśli związek jest przepojony prawdziwą miłością, nie możemy odmówić ukochanej osobie prawa do złości”.

Od dzieciństwa jesteśmy uczeni obowiązkowości. Wiele dzieci nie lubi szkoły, ale muszą do niej uczęszczać – wiedzą, że nie ma na to rady. Uczą się, że tak musi być przez całe życie. Dlatego, jak myślę, tak niewiele osób rezygnuje z nie łubianej pracy, by poszukać zajęcia dającego satysfakcję. Jest to bardzo niepokojące, zważywszy ostatnie badania przeprowadzone w Stanach Zjednoczonych, gdzie stwierdzono, że nadspodziewanie dużo zawałów serca występuje w poniedziałki między godziną 8.00 a 8.30 rano. Po zbadaniu tego zjawiska okazało się, że najważniejszym czynnikiem bezpośrednio wywołującym zawał było niezadowolenie z pracy (job dissatisfac-

tion). Właśnie po powrocie z sobotnio-niedzielnego wypoczynku, w ponie-działek rano, po przyjściu do nie łubianej pracy, niechęć ta odczuwana jest najdotkliwiej. Okazało się, że niezadowolenie z pracy było istotniejszym czynnikiem niż palenie papierosów, otyłość i wysoki poziom cholesterolu we krwi razem wzięte.

Dodaj Komentarz

O sobie
Witaj! Założyłem tego bloga po to, by móc dzielić się zdobytą wiedzą, którą zgromadziłem przez 15 lat. Porady zawarte w formie artykułów służą jedynie w celach informacyjnych. Nie ponoszę odpowiedzialności za skutki uboczne. Dlatego najlepiej wszystko konsultować z lekarzem. W wolnych czasie jak nie zagłębiam się w medycynie dużo zwiedzam :)
Kategorie