OKSYTOCYNA – DALSZY OPIS

U mężczyzn oksytocyna wpływa na kurczliwość nasieniowodów. Oksytocyna wywiera słaby wpływ na mięśnie gładkie naczyń krwionośnych, jej działanie presyjne jest ok. 60 razy słabsze w porównaniu z odpowiednim działaniem wazopresyny. Równie słaby jest wpływ oksytocyny na czynność kanalików nerkowych. Działanie antydiuretyczne oksytocyny jest ok, 90 razy słabsze od działania wazopresyny.

Wpływ oksytocyny na wydzielanie przedniego płata przysadki jest odmienny od wpływu wazopresyny: oksytocyna nasila uwalnianie gonadotropin oraz tyreotropiny ostatni z wymienionych elektów nie ma charakteru trwałego. Interesujący jest wpływ oksytocyny na procesy pamięciowe. W odróżnieniu od wazopresyny, oksytocyna ma działanie hamujące, zarówno na proces utrwalania śladów pamięciowych, jak i na proces przypominania.

Mechanizmy regulujące wydzielanie oksytocyny są słabo poznane. Bodźcem do uwalniania oksytocyny jest drażnienie brodawek sutkowych w czasie karmienia. Intensywne uwalnianie oksytocyny zachodzi w czasie porodu. Ponadto na wydzielanie oksytocyny wpływają te same czynniki, które regulują wydzielanie hormonu antydiuretycznego.

Dodaj Komentarz

O sobie
Witaj! Założyłem tego bloga po to, by móc dzielić się zdobytą wiedzą, którą zgromadziłem przez 15 lat. Porady zawarte w formie artykułów służą jedynie w celach informacyjnych. Nie ponoszę odpowiedzialności za skutki uboczne. Dlatego najlepiej wszystko konsultować z lekarzem. W wolnych czasie jak nie zagłębiam się w medycynie dużo zwiedzam :)
Kategorie