Ośrodkowy układ nerwowy

Ośrodkowy układ nerwowy składa się z dwóch pni biegnących równolegle wzdłuż brzusznej strony ciała. W każdym segmencie tworzą one zwoje nerwowe połączone ze sobą spoidłami. Pierwsza para zwojów, za pomocą spoideł, obejmujących z dwu stron przełyk, łączy się z następną parą zwojów, tworząc razem obrączkę okołoprzełykową. U większości stawonogów nastąpiło połączenie się tych pni i spoideł, które tworzą pozornie nieparzysty pień nerwowy z nieparzystymi węzłami (ryc. 5.2). U wielu gatunków pień nerwowy jest skrócony, sięga tylko do pierwszych segmentów odwłoka. Od ośrodkowego układu nerwowego odchodzą nerwy obsługujące powłokę ciała, mięśnie i narządy zmysłów.

Narząd zmysłu (sensillum) składa się z części nerwowej i części kutikularnej. Pory w części kutikularnej wskazują na możliwość chemorecepcji. Wyróżnia się chemorecepcję zdalną (odpowiednik węchu) i kontaktową (odpowiednik smaku). Stożki zmysłowe bez por, unerwione przez kilka komórek nerwowych, pełnią przeważnie funkcje termo- i higrorecepcji.

Narządem wzroku są oczy (oculi), złożone z oczek elementarnych (ommatidia) przylegających do siebie. Niektóre stawonogi mają dodatkowo (lub wyłącznie) oczy proste, tzw. przyoczka (ocelli). Stawonogi cechuje również wrażliwość na światło i barwy, co wykorzystuje się przy ich łowieniu, odstraszaniu i zwalczaniu.

Narządy wewnętrzne są unerwione osobnym, składającym się z wielu zwojów, autonomicznym układem nerwowym (współczulnym), który jest połączony z ośrod-kowym układem nerwowym.

Dodaj Komentarz

O sobie
Witaj! Założyłem tego bloga po to, by móc dzielić się zdobytą wiedzą, którą zgromadziłem przez 15 lat. Porady zawarte w formie artykułów służą jedynie w celach informacyjnych. Nie ponoszę odpowiedzialności za skutki uboczne. Dlatego najlepiej wszystko konsultować z lekarzem. W wolnych czasie jak nie zagłębiam się w medycynie dużo zwiedzam :)
Kategorie