Po przebyciu czerwonki

Wrotami wejścia zarazka jest jama ustna, skąd przez żołądek zarazek wędruje do jelit. Pewna część zarazków ginie w żołądku wskutek niszczącego działania soku żołądkowego, pozostałe wędrują dalej osiedlając się częściowo w dolnym odcinku jelita cienkiego, przeważnie jednak w jelicie grubym. Zmiany chorobowe powstałe w jelicie grubym mają charakter owrzodzeń, niekiedy dość rozległych, przeważnie niezbyt głębokich, toteż przedziurawienia zdarzają się rzadko. Owrzodzenia ułożone są poprzecznie w stosunku do długiej osi jelit. Czasami owrzodzenia nie ulegają całkowitemu wygojeniu i proces przechodzi w stan przewlekły dając klinicznie obraz czerwonki przewlekłej. Gojenie się owrzodzeń powoduje niekiedy wytworzenie się głębokich blizn, co prowadzi do zwężenia światła jelita. W patogenezie czerwonki ważne znaczenie przypisuje się zarówno samym pałeczkom, jak i ich jadom — endotoksynom i egzotoksynom. Zmiany w jelitach spowodowane są samymi zarazkami oraz endotoksynami, natomiast egzotoksyny mają wywoływać szereg objawów ogólnych, jak osłabienie, zaburzenia w krążeniu, zaburzenia ze strony układu nerwowego oraz zaburzenia w przemianie materii. Pałeczki czerwonki odznaczają się enterotropią, tzn. że przebywają głównie w jelicie, chociaż przenikają przez błonę śluzową do najbliższych węzłów chłonnych, natomiast rzadko są wykrywane we krwi. Również rzadko stwierdzano je w woreczku żółciowym, w moczu, a w przypadkach powikłań stawowych znajdowano je w wysięku stawowym.

Po przebyciu czerwonki pozostaje odporność swoista w stosunku do poszczególnego typu zarazka, która z biegiem czasu może zanikać. Zachorowania powtórne zdarzają się zatem wskutek zakażenia innym typem zarazka albo po wniknięciu tego samego zarazka do organizmu, gdy już odporność zanikła.

Dodaj Komentarz

O sobie
Witaj! Założyłem tego bloga po to, by móc dzielić się zdobytą wiedzą, którą zgromadziłem przez 15 lat. Porady zawarte w formie artykułów służą jedynie w celach informacyjnych. Nie ponoszę odpowiedzialności za skutki uboczne. Dlatego najlepiej wszystko konsultować z lekarzem. W wolnych czasie jak nie zagłębiam się w medycynie dużo zwiedzam :)
Kategorie