POLEKOWE PRZEWODNIENIE HIPOTONICZNE CZĘŚĆ 2

Obraz kliniczny. Charakteryzuje się ogólnym osłabieniem, nudnościami i wymiotami, brakiem łaknienia, stanami splątania, skurczami pojedynczych grup mięśniowych, drgawkami, wzmożeniem odruchów ścięgni- stych, dodatnim objawem Babińskiego, a w ciężkich przypadkach śpiączką. Ciśnienie tętnicze krwi jest nieznacznie zwiększone, czynność serca zaś zwolniona. W pierwszej fazie zatrucia wodnego diureza jest wzmożona (masa właściwa moczu < 1,012), przechodząc później w skąpomocz lub bezmocz. U chorych z wydolnym układem krążenia i ze zdrowymi nerkami i wątrobą badaniem przedmiotowym nie stwierdza się obrzęków.

Z badań dodatkowych należy wymienić zmniejszenie natremii, liczby krwinek czerwonych oraz stężenia hemoglobiny i białek we krwi, Wartość hematokrytowa jest najczęściej prawidłowa (wskutek obrzęku krwinek czerwonych) lub tylko nieznacznie zmniejszona.

Rozpoznanie. Opiera się przede wszystkim na wywiadach (podawanie płynów bezelektrolitowych chorym z upośledzoną czynnością nerek), stwierdzeniu hiponatremii oraz objawów obrzęku mózgu.

Leczenie [8]. Polega przede wszystkim na konsekwentnym ograniczeniu podaży wody, a nie na podawaniu hipertonicznego roztworu chlorku sodowego. Jedynie przy hiponatremii groźnej dla życia należy podawać dożylnie 25-50 ml 10% roztworu chlorku sodowego w odstępach godzinnych do chwili osiągnięcia stężenia sodu wynoszącego 130 mmol/1. Wspomagającym leczeniem w zatruciu wodnym jest wymuszenie diurezy osmo- tycznej 20% roztworem mannitolu. W ciężkich przypadkach przewodnie- nia hipotonicznego należy stosować dializę otrzewnowej lub pozaustro- jową używając hipermolalnego płynu dializacyjnego (= 350-400 mmol/kg H. O).

Etiologia [1, 3, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 17, 18]. Hipokalioza (niedobór potasu w, organizmie) przebiegająca z hipo- lub normokaliemią może być wynikiem a) długotrwałego podawania roztworów bezpotasowych chorym odżywianym przez dłuższy czas pozajelitowo, b) utraty potasu przez przewód pokarmowy oraz c) utraty tego pierwiastka przez nerki. Ponadto hi- pokaliemia może być następstwem transmineraiizacji.

Nadmierna utrata potasu przez przewód pokarmowy może być wynikiem stosowania środków przeczyszczających lub nadmiernego podawania wymienników jonowych.

Dodaj Komentarz

O sobie
Witaj! Założyłem tego bloga po to, by móc dzielić się zdobytą wiedzą, którą zgromadziłem przez 15 lat. Porady zawarte w formie artykułów służą jedynie w celach informacyjnych. Nie ponoszę odpowiedzialności za skutki uboczne. Dlatego najlepiej wszystko konsultować z lekarzem. W wolnych czasie jak nie zagłębiam się w medycynie dużo zwiedzam :)
Kategorie