Praktokol i jego stosowanie

Doustnie stosuje się 5 -15 mg 2- 3 razy dziennie. Wśród objawów działania niepożądanego występuje upośledzenie przewodzenia przed- sionkowo-komorowego, chociaż znacznie słabiej wyrażone i rzadziej spotykane w porównaniu z propranololem.

W przypadku zaawansowanej niewydolności nerek sporadycznie obserwuje się dalsze upośledzenie ich czynności w czasie długotrwałego leczenia pindololem. U chorych na cukrzycę i przy ograniczonej podaży pokarmów przy większych dawkach tego leku mogą wystąpić stany hi- poglikemiczne, a także objawy depresji psychicznej,

Praktolol (Eraldin). Działanie przeciwarytmiczne praktololu opiera się wyłącznie na blokowaniu receptorów p-adrenergicznych serca, jego działanie na receptory innych narządów wyrażone jest słabo. Z tego też względu jest on zaliczany do grupy leków kardiowybiórczych (blokada receptorów Pi [6j. Właściwość ta pozwala uniknąć powikłań bądź objawów niepożądanych, towarzyszących na ogół blokadzie p-adrenergicznej. Ponadto praktolol wykazuje wewnętrzne działanie sympatykomimetyczne, co zmniejsza jego wpływ kardiodepresyjny i pozwala na wykorzystanie go niekiedy w stanach utajonej niewydolności mięśnia sercowego. Na podstawie obserwacji klinicznych niemal całkowicie wyłączono ten lek z długotrwałego leczenia ambulatoryjnego okazało się, że przy dłuższym stosowaniu występują objawy niepożądane ze strony narządu wzroku (zapalenie spojówek, owrzodzenie rogówki, a nawet zapalenie nerwu wzrokowego).

Dodaj Komentarz

O sobie
Witaj! Założyłem tego bloga po to, by móc dzielić się zdobytą wiedzą, którą zgromadziłem przez 15 lat. Porady zawarte w formie artykułów służą jedynie w celach informacyjnych. Nie ponoszę odpowiedzialności za skutki uboczne. Dlatego najlepiej wszystko konsultować z lekarzem. W wolnych czasie jak nie zagłębiam się w medycynie dużo zwiedzam :)
Kategorie