Proces zanikania erekcji

Poza spostrzeżeniem faktu, że proces zanikania erekcji (trwający 8 – 12,4 minuty) przeciąga się poza okres trwania fazy marzeń senhych autorzy nie dostarczali żadnego dowodu na występowanie erekcji w czasie zwyczajnego snu (NREM Sleep = Non Rapid Eye Movements Sleep = sen bez szybkich ruchów oczu = sen bez marzeń sennych). Jedynie w niektórych przypadkach można było stwierdzić w śnie NREM epizodyczne słabe nabrzmienia prącia pozostające w związku z ruchami ciała. Poza tym zaobserwowano nieco dłużej trwające i silniejsze erekcje \V li stadium snu (Stadium C – według Loomisa i wsp., 1935- 1938), które następują po fazie marzeń sennych. Fisher i współpracownicy uwzględniali także w swoich badaniach fakt czy i kiedy przed rozpoczęciem eksperymentu doszło u osoby badanej do zaspokojenia seksualnego (orgazmu). Okazało się, że erekcje w czasie snu nie są zależne od uprzedńio odbytych stosunków seksualnych. Periodyka erekcji osoby badanej, która pięć godzin przed eksperymentem miała stosunek płciowy, nie różniła się od periodyki erekcji innych osób. Inna osoba badana miała stosuriek przed 18 godzinami, a jeszcze inne osoby miały stosunki 24 do 48 go- dżin przed eksperymentem. Homoseksualista, którego obserwowano w ciągu 6 nocy, zarówno bezpośrednio jak i za pomocą metod rejestracyjnych, miał częste nocne erekcje pomimo tego, że co najmniej dwa razy dziennie dochodziło u niego do orgazmów, mniej więcej 16 godzin przed eksperymentem. Cytowani powyżej autorzy podają, że u osób badanych występowało przeciętnie pięć, krócej lub dłużej trwających, erekcji (por. ryc. 3).

Dodaj Komentarz

O sobie
Witaj! Założyłem tego bloga po to, by móc dzielić się zdobytą wiedzą, którą zgromadziłem przez 15 lat. Porady zawarte w formie artykułów służą jedynie w celach informacyjnych. Nie ponoszę odpowiedzialności za skutki uboczne. Dlatego najlepiej wszystko konsultować z lekarzem. W wolnych czasie jak nie zagłębiam się w medycynie dużo zwiedzam :)
Kategorie