Progestageny

Najczęściej stosowanym lekiem z tej grupy jest syntetyczna pochodna progesteronu – medroksyprogesteron. Lek jest stosowany u chorych po menopauzie. W ocenie „odpowiedzi” na leczenie występują duże rozbieżności, podawany odsetek „odpowiedzi” wynosi 15- 80%, o średnim czasie trwania 3-7 miesięcy [5, 8, 43, 47].

Chore z dodatnim ER „odpowiadają” na leczenie częściej. Chore z dodatnim ER i obecnością PgR „odpowiadają” na leczenie w 61-71%, Niektórzy autorzy sądzą, że zmiany w układzie kostnym szczególnie dobrze „odpowiadają” na medroksyprogesteron [8, 48], Przy podaniu doustnym medroksyprogesteronu stężenie leku w surowicy zwiększa się szybko, ale również szybko się zmniejsza. Po podaniu domięśniowym stężenie leku w surowicy zwiększa się wolniej, ale utrzymuje się dłużej [17, 48], Podkreśla się wysoki odsetek subiektywnych popraw (zmniejszenie bólów i poprawy apetytu) [43, 47],

Najczęstszymi objawami niepożądanymi są: ropnie w miejscach wstrzyknięć, drżenie i skurcze mięśni. Nasilone objawy niepożądane występują u kilku procent leczonych chorych.

Preparaty medroksyprogesteronu: Depo-Provera (ampułki), Provera (tabletki), Farlutal (ampułki, tabletki). Dawkowanie: 500 mg/24 h domięśniowo przez 3-4 tygodnie, a następnie 2 razy w tygodniu po 500 mg. Provera (tabletki) – 500 mg/24 h lub 300 mg/24 h.

Dodaj Komentarz

O sobie
Witaj! Założyłem tego bloga po to, by móc dzielić się zdobytą wiedzą, którą zgromadziłem przez 15 lat. Porady zawarte w formie artykułów służą jedynie w celach informacyjnych. Nie ponoszę odpowiedzialności za skutki uboczne. Dlatego najlepiej wszystko konsultować z lekarzem. W wolnych czasie jak nie zagłębiam się w medycynie dużo zwiedzam :)
Kategorie