Psychofizjologia orgazmu u mężczyzny

Związek orgazmu z jego biologicznym celem u mężczyzny, tj. z wytryskiem nasienia, może ulegać rozpadowi. U mężczyzn cierpiących na nerwicowe zaburzenia seksualne może się pojawiać wytrysk nasienia bez przeżycia pełnego orgazmu. Rzadziej zdarza się przeżycie orgazmu bez wystąpienia wytrysku nasienia.

W warunkach prawidłowych u mężczyzny w czasie orgazmu dochodzi do wytrysku nasienia. Wytrysk wywołany zostaje wskutek działania bodźców pochodzących z kory mózgowej, lecz może być również wynikiem prostego odruchu. Przebieg wytrysku ma zwykle 2 fazy. W I fazie występuje wytrysk nasienia z gruczołów płciowych dodatkowych do cewki moczowej, znajdującej się w obrębie gruczołu krokowego. W II fazie następuje wytryśnięcie nasienia z cewki moczowej w obrębie gruczołu krokowego poprzez cewkę moczową znajdującą się w obrębie członka i na zewnątrz z ujścia cewki moczowej.

Masters i Johnson (1966) zaobserwowali, że u wielu mężczyzn tuż przed orgazmem mimowolnie wydala się z ujścia cewki moczowej pewna ilość wydzieliny mającej charakter mukoidu, w której znajdują się aktywne, ruchome plemniki. Ilość wydzieliny zwykle jest ograniczona do 2-3 kropli, lecz może być jej 0,5 do 1 ml. Niestety, nie udało się ustalić związku między przedorgazmową wydzieliną a objętością i zawartością nasienia lub też stopniem płodności ocenianym na podstawie analizy nasienia. Warto jednak zwrócić uwagę na to, w jakim stopniu duża ilość aktywnych plemników w przedorgazmowej wydzielinie może stwarzać zagrożenie niezamierzonego zapłodnienia w tych przypadkach, gdy nie doszło do wytrysku nasienia do pochwy.

Dodaj Komentarz

O sobie
Witaj! Założyłem tego bloga po to, by móc dzielić się zdobytą wiedzą, którą zgromadziłem przez 15 lat. Porady zawarte w formie artykułów służą jedynie w celach informacyjnych. Nie ponoszę odpowiedzialności za skutki uboczne. Dlatego najlepiej wszystko konsultować z lekarzem. W wolnych czasie jak nie zagłębiam się w medycynie dużo zwiedzam :)
Kategorie