ROLA CZYNNIKÓW NIESWOISTYCH W ZAKAŻENIU GRUŹLICZYM

Chociaż do powstania gruźlicy niezbędna jest w ustroju obecność prątków, to o ciężkości schorzenia i jego zaraźliwości nie stanowią jedynie one. Niezależnie od prątka gruźlicy i jego zjadliwości przemożny wpływ na przebieg zakażenia ma środowisko, w którym chory przebywa, oraz niektóre cechy osobnicze. Powszechnie wiadomo, że uchybienia w higienie życia codziennego (dotyczące żywienia, ubrania, mieszkania, korzystania ze świeżego powietrza) z jednej strony sprzyjają szerzeniu się zakażenia w danym środowisku, a z drugiej pogarszają stan choroby u poszczególnych Osobników. Wiemy również, że pewien wpływ wywiera pora roku. Znane jest wiosenne nasilenie zgonów z powodu gruźliczego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych, a dalej częstsze przypadki rumienia guzowatego i wyraźniejsze odczyny tuberkulinowe w tej porze roku. Nie bez znaczenia jest również sposób wychowywania: mianowicie dzieci przemęczone fizycznie czy umysłowo lub po przebyciu większych urazów nerwowych łatwiej ulegają zakażeniu.

Jednym z najważniejszych czynników nieswoistych wpływających na zakażenie gruźlicze jest wiek. Znana jest ogólna zasada, że przebieg gruźlicy jest tym cięższy, im dziecko jest młodsze. W ocenie tego zjawiska należy jednak być ostrożnym i pamiętać np. o tym, że dzieci starsze zarażają się zwykle chodząc do szkoły czy bawiąc się na powietrzu i mniej są narażone na dodatkowe zakażenia niż dzieci mniejsze, a w szczególności niemowlęta, zakażające się od domowników.

Dodaj Komentarz

O sobie
Witaj! Założyłem tego bloga po to, by móc dzielić się zdobytą wiedzą, którą zgromadziłem przez 15 lat. Porady zawarte w formie artykułów służą jedynie w celach informacyjnych. Nie ponoszę odpowiedzialności za skutki uboczne. Dlatego najlepiej wszystko konsultować z lekarzem. W wolnych czasie jak nie zagłębiam się w medycynie dużo zwiedzam :)
Kategorie