ROLA POTRZEBY SEKSUALNEJ W ŻYCIU CZŁOWIEKA CZĘŚĆ 2

Wymienione wyżej powody składają się na to, że w pewnych warunkach akt seksualno-erotyczny albo po prostu sprawny akt seksualny ma znaczenie jako środek do uzyskania pewnych walorów społecznych. Mężczyźnie odrzuconemu społecznie, o bardzo niskim statusie, z prawdziwymi albo wyimaginowanymi defektami sprawność seksualna może stwarzać jedyne sytuacje, w których czuje się on w pełni wartościowy i ważny. AutOT opracowania miał do czynienia z przypadkiem, gdzie przyczyną mordu było zwykłe odtrącenie seksualne dla człowieka tego kontakty seksualne były jedyną dostępną sytuacją, w której czuł się on człowiekiem.

Klasycznym motywem literatury jest Don Juan, impotent, kompen-. sujący swój defekt liczbą wpółuwiedzionych kobiet. Także wiele kobiet uzyskuje pewność siebie dopiero wówczas, gdy czują się pożądane przez mężczyzn. Dla kobiet takich okres przekwita- nia równa się całkowitej utracie poczucia własnej wartości. Być może dlatego wspomniane w poprzednim podrozdziale przesunięcie problemów erotycznych na plan dalszy wśród innych funkcji społecznych i małżeńskich, przy uwzględnieniu podwyższania się wieku życia, jest jedyną drogą do tego, aby po zakończeniu wieku naturalnej „aktywności seksualnej nie pozostało tylko oczekiwanie na nieznane.

Dodaj Komentarz

O sobie
Witaj! Założyłem tego bloga po to, by móc dzielić się zdobytą wiedzą, którą zgromadziłem przez 15 lat. Porady zawarte w formie artykułów służą jedynie w celach informacyjnych. Nie ponoszę odpowiedzialności za skutki uboczne. Dlatego najlepiej wszystko konsultować z lekarzem. W wolnych czasie jak nie zagłębiam się w medycynie dużo zwiedzam :)
Kategorie