Rola sytuacji

Pojęcie sytuacji najczęściej odnosi się do układu bodźców aktualnie oddziałujących na człowieka, chociaż nie można zapominać, że mieszczą się w tym układzie także przedmioty i osoby mające dla jednostki określoną wartość (Lewicki, 1969). Tak więc termin „bodziec” nie może być tutaj rozumiemy w klasycznym fizjologicznym znaczeniu, jako po- jedynczy czynnik działający na osobnika. Rozpatrując wpływ sytuacji na zachowanie seksualne nie potrafimy najczęściej dokonać specyfikacji wszystkich działających wówczas bodźców, co ogranicza analizę sytuacji do wyodrębnienia najbardziej istotnych cech przedmiotów i osób (a także ich zachowań). Pomocne w takiej analizie okazuje się wyodrębnienie trzech grup czynników: S, A, W. Czynnik S to bodźce działające aktualnie, w interesującym nas momencie czasowym A, czyli antece- denty, to pozostałości, „podźwięki” po uprzednich sytuacjach, niekoniecznie (i najczęściej nie) seksualnych. Ze względu jednak na ciągłość zachowania każde zachowanie aktualne jest w większym lub mniejszym stopniu determinowane przez zachowanie uprzednie. Tak np. złość lub zmęczenie, powstałe kilka godzin wcześniej, mogą zakłócać przebieg zachowań seksualnych, mimo iż związek przyczynowo-skutkowy istnieje

Lechosław Gapik tylko z powodu bezpośredniego następstwa w czasie dwóch różnych sytuacji. Ponadto wśród aktualnie działających bodźców mogą pojawiać się także bodźce wewnętrzne, somatyczne. Będą one miały znaczenie dla zachowania seksualnego szczególnie wówczas, jeśli przybiorą postać dolegliwości. W takim przypadku aktywność seksualna może podlegać zakłóceniom lub nawet znacznemu ograniczeniu. Działanie tego rodzaju bodźców ma ?eż często podwójne znaczenia, ponieważ np. ból utrudnia nie tylko działanie motoryczne, ale dodatkowo może budzić lęk dezorganizujący zachowanie.

Dodaj Komentarz

O sobie
Witaj! Założyłem tego bloga po to, by móc dzielić się zdobytą wiedzą, którą zgromadziłem przez 15 lat. Porady zawarte w formie artykułów służą jedynie w celach informacyjnych. Nie ponoszę odpowiedzialności za skutki uboczne. Dlatego najlepiej wszystko konsultować z lekarzem. W wolnych czasie jak nie zagłębiam się w medycynie dużo zwiedzam :)
Kategorie