Rola trzonu macicy w mechanizmie zapłodnienia – rozwinięcie

Pewne kontrowersje dotyczą wpływu na macicę prostaglandyn E i F zawartych w nasieniu. Michajlik (1974) podaje, że po dostaniu się do pochwy wywołują one zwolnienie skurczów macicy, rozluźnienie brzusznego końca jajowodu i skurcz okolicy przylegającej do macicy. Działają więc prawdopodobnie jako lokalne hormony, gdyż są szybko usuwane z krążenia obwodowego (Fox, 1974), w którym – w fazie orgazmu – nie udało ich się dotychczas wykryć. Zgodnie ze Schirrenem (1976) prostaglandyny w ciągu kilku minut po ejakulacji powodują znaczne obniżenie się napięcia i ruchliwości macicy. Fox (1974) jednak podaje, że reakcje macicy w fazie orgazmu mierzone radiotelemetrycz- ną kapsułką były takie same, niezależnie od obecności lub nieobecności nasienia. Ponadto wątpi on w możliwość bezpośredniego oddziaływania prostaglandyn na macicę, chyba że w czasie orgazmu nastąpi szybkie przedostanie się do macicy dużej ilości płynu nasiennego.

Wpływ lokalny nasienia na macicę nie został jeszcze dokładnie zbadany, lecz wiele przemawia za tym, że istnieje. Teter (1961) podaje, że przemyte solą plemniki człowieka wstrzyknięte podskórnie niedojrzałym samicom szczurzym powodują powiększenie się macicy, a czasem także przekrwienie jajników. Nasuwa to przypuszczenie, że plemniki zawierają w sobie estrogeny. Resorpcja nasienia lub produktów jego rozpadu wywołuje miejscowe lub ogólne działanie na organizm kobiety, jednak w obecnej chwili trudno jest ustalić czy zależy to od wpływu samego nasienia, czy też wpływów hormonalnych, naczyniowych, mechanicznych lub emocjonalnych związanych ze spółkowaniem. Wiele obserwacji przemawia za istnieniem lokalnego wpływu nasienia polegającego na przyśpieszeniu rozwoju macicy oraz w ogóle genitalii, będącego następstwem regularnie praktykowanego spółkowania z ejakulacją. Można z tego wyciągnąć wniosek, że absorpcja nasienia lub produktów jego rozpadu wpływa korzystnie na rozwój macicy, zwłaszcza w przypadkach jej hi- poplazji podobny efekt obserwuje się w zakresie wszystkich narządów płciowych. Efekt ten jest znacznie mniejszy w przypadkach spółkowań bez złożenia nasienia w pochwie.

Dodaj Komentarz

O sobie
Witaj! Założyłem tego bloga po to, by móc dzielić się zdobytą wiedzą, którą zgromadziłem przez 15 lat. Porady zawarte w formie artykułów służą jedynie w celach informacyjnych. Nie ponoszę odpowiedzialności za skutki uboczne. Dlatego najlepiej wszystko konsultować z lekarzem. W wolnych czasie jak nie zagłębiam się w medycynie dużo zwiedzam :)
Kategorie