Róumouprawnienie a seksualność mężczyzn część 2

Z powyższych analiz wynika ważny wniosek, że przemiany społeczne, w istocie swej słuszne i zmierzające do pogłębienia kontaktów między mężczyzną i kobietą, mogą wywoływać w sferze seksualnej negatywne objawy uboczne. W praktyce klinicznej spotyka się mężczyzn z nerwicowymi zaburzeniami seksualnymi, u których podłoża kryje się lęk przed kobietą w ogóle, lęk przed jej wymaganiami seksualnymi (często przesadnie wyolbrzymianymi przez mężczyzn) oraz lęk przed „kompromitacją” w wyniku poczucia niemożności zaspokojenia tych wymagań. Jest to jak gdyby rozprzestrzenianie się nowego typu nerwicy, która dawniej spotykana była niezwykle rzadko. Nerwica ta charakteryzuje się nie tylko określonymi zaburzeniami w zakresie sprawności seksualnej, utrudniającymi lub uniemożliwiającymi dokonanie aktu seksualnego, ale przejawia się również w obniżeniu męskiej aktywności seksualnej w ogóle. Działa tu znany mechanizm blokujący inicjację seksualną. W umyśle mężczyzny akt seksualny coraz częściej kojarzy się nie z rozkoszą i satysfakcją, lecz ze świadomością niezaspokojenia wymagań kobiety, co oznacza porażkę, wstyd i kompromitację. Jeśli siła tego rodzaju lęku przed aktem seksualnym zaczyna równoważyć lub przeważać siłę potrzeb seksualnych mężczyzny, wówczas zaczyna on unikać inicjacji seksualnej lub nawet reagować wręcz paniką na próby inicjacji seksualnej ze strony kobiety. Oprócz powyższych objawów stwierdza się jeszcze wiele niekorzystnych zmian (przygnębienie, trudności w skupieniu się, w podejmowaniu decyzji, lęk, obsesyjne rozmyślania nad własnym cierpieniem i nieszczęściem) dodatkowo utrudniających mężczyźnie nawiązywanie jakichkolwiek kontaktów międzyludzkich.

Dodaj Komentarz

O sobie
Witaj! Założyłem tego bloga po to, by móc dzielić się zdobytą wiedzą, którą zgromadziłem przez 15 lat. Porady zawarte w formie artykułów służą jedynie w celach informacyjnych. Nie ponoszę odpowiedzialności za skutki uboczne. Dlatego najlepiej wszystko konsultować z lekarzem. W wolnych czasie jak nie zagłębiam się w medycynie dużo zwiedzam :)
Kategorie