Równowaga miedzy enzymami proteolitycznymi i inhibitorami

Być może dlatego podawanie inhibitorów proteaz lub peptydaz nasila niekiedy zapalenie w drogach oddechowych (przykładem jest uporczywy kaszel występujący u niektórych osób po podaniu inhibitorów konwertazy angio- tensyny, które hamują niektóre proteazy). Niekiedy uporczywy kaszel i obrzęki błony śluzowej nosa są właśnie wynikiem pobudzenia zakończeń nerwów czuciowych (15). Równowaga miedzy enzymami proteolitycznymi i inhibitorami jest istotna dla zachowania funkcji receptorów, stanu czynnościowego komórek i szeregu białek regulatorowych, jak na przykład hormonów peptydowych. Zjawiska te są szczególnie ważne w drogach oddechowych.

Anatomicznie układ oddechowy ma dwie podstawowe składowe: część przewo-dzącą i oddechową. W części przewodzącej, w skład której wchodzą jamy noso-we, zatoki oboczne nosa, gardziel, krtań, tchawica i drzewo oskrzelowe, powietrze przechodzące w fazie wdechu jest odpowiednio przygotowywane do procesu wymiany gazowej zachodzącej w pęcherzykach płucnych.W fazie przygoto-wawczej ulega ono odpowiedniej adaptacji pod względem temperatury i wilgot-ności, przede wszystkim jednak jest oczyszczane z kurzu i różnych patogenów, w tym głównie bakterii.

Proces zatrzymywania różnych cząstek dostających się wraz z powietrzem do układu oddechowego jest złożony i zależy od wielkości, charakteru fizycznego, chemicznego czy biologicznego tych patogenów. Sprzyja temu struktura błony śluzowej układu oddechowego, co opisano w rozdziale „Patomechanizm za-palenia płuc”.

Dodaj Komentarz

O sobie
Witaj! Założyłem tego bloga po to, by móc dzielić się zdobytą wiedzą, którą zgromadziłem przez 15 lat. Porady zawarte w formie artykułów służą jedynie w celach informacyjnych. Nie ponoszę odpowiedzialności za skutki uboczne. Dlatego najlepiej wszystko konsultować z lekarzem. W wolnych czasie jak nie zagłębiam się w medycynie dużo zwiedzam :)
Kategorie