Rozwój seksualny samca pawiana

Formowanie się haremów u pawiana płaszczowego występuje na podłożu zachowania macierzyńskiego przejawianego przez młode samce. Już samce podrostki (subadult) mają tendencje do łapania na krótką chwilę obcych dzieci i bawienia się z nimi. U młodych dorosłych (young adult) pojawia się tendencja do „adoptowania” na dłuższy okres czasu młodocianych samców lub samic. Natomiast samce zakładające własny harem adoptują obce, niedojrzale seksualnie samice, którymi opiekują się zupełnie tak jak matka dzieckiem (stąd słuszne jest mówienie o zachowaniu macierzyńskim). Samiczka taka jest często wożona na grzbiecie samca lidera, tak samo jak przez matkę w przypadku niebezpieczeństwa piszczy i szuka u niego schronienia. Jednocześnie jest karana za wszelkie próby oddalania się. W chwili gdy pierwsza samica osiąga dojrzałość płciową lider przeważnie adjptuje nową młodocianą samiczkę. W takiej sytuacji często można obserwować samca pozostającego w dojrzałym związku seksualnym z jedną samicą, a jednocześnie wmżącego na grzbiecie następną.

W rozwoju seksualnym samca pawiana płaszczowego możemy wyróżnić więc dwie kolejne fazy: w pierwszej młodociany samiec kopuluje dorywczo z obcymi samicami, nigdy jednak nie osiągając ejakulacji, w drugiej, jako młody lider nie kopuluje w ogóle, w trzeciej kopuluje z własnymi samicami.

Dodaj Komentarz

O sobie
Witaj! Założyłem tego bloga po to, by móc dzielić się zdobytą wiedzą, którą zgromadziłem przez 15 lat. Porady zawarte w formie artykułów służą jedynie w celach informacyjnych. Nie ponoszę odpowiedzialności za skutki uboczne. Dlatego najlepiej wszystko konsultować z lekarzem. W wolnych czasie jak nie zagłębiam się w medycynie dużo zwiedzam :)
Kategorie