SCHORZENIA PŁUC

Już w warunkach fizjologicznych płuca kobiety różnią się budową swoją i czynnością od płuc mężczyzny. Płuca kobiety są mniejsze i ważą o jakieś 300 g mniej co więcej, stosunek wagi płuc kobiecych do ogólnej wagi ciała jej jest mniejszy niż w ustroju męskim. W związku z tym i pojemność płuc u kobiety jest mniejsza i wynosi przeciętnie 2-3 litry (u mężczyzny 3-4 litry). Obie płci wykazują również wybitne różnice w sposobie oddychania, który u mężczyzny uzależniony jest głównie od przepony i mięśni brzusznych, a u kobiety od poszerzania się klatki piersiowej.

Należy przyjąć, że te różnice w sposobie oddychania pozostają w związku z przystosowaniem ustroju kobiecego do ciąży, za czym przemawia fakt, że zaznaczają się dopiero po dziesiątym roku życia. Szybkość oddychania, zrazu u chłopców większa niż u dziewcząt, ulega zmianie na korzyść tych ostatnich, stając się zupełnie wyraźną około 15 roku życia,

O wpływie gruźlicy płuc na czynności kobiecych narządów rodnych wspominano już poprzednio. Należy jednak podkreślić, że w ustroju kobiety przyjść może czasami do właściwych płci żeńskiej powikłań, nie pozostających w żadnym związku z przebiegiem gruźlicy. Do powikłań takich zaliczyć trzeba przerzuty w płucach raka gruczołu sutkowego, na drodze układu krwionośnego i limfatycznego (u mężczyzn, jak wiadomo, rak sutka jest zjawiskiem wyjątkowym), przerzuty nowotworów złośliwych narządów rodnych (kosmówczak złośliwy, rak macicy, mięsak macicy) lub zatorowe (emboliczne) ropnie płuc w przebiegu gorączki połogowej, sep tycznego poronienia itd.

Dodaj Komentarz

O sobie
Witaj! Założyłem tego bloga po to, by móc dzielić się zdobytą wiedzą, którą zgromadziłem przez 15 lat. Porady zawarte w formie artykułów służą jedynie w celach informacyjnych. Nie ponoszę odpowiedzialności za skutki uboczne. Dlatego najlepiej wszystko konsultować z lekarzem. W wolnych czasie jak nie zagłębiam się w medycynie dużo zwiedzam :)
Kategorie