Seks w sensie przedmiotowym

Tak więc w wartościowaniu seksu przez jednostkę (w sensie przedmiotowym), w przyznawaniu tej sferze wartości obiektu czy normy, należałoby wyróżnić:

– 1) rodzaj rozumowania oparty na przekonaniach przyjętych w procesie socjalizacji poprzedzającej dojrzewanie seksualne i inicjację, z tym że mogą to być przekonania mniej czy bardziej własne, zgodne bądź niezgodne z przekonaniami otoczenia

– 2) motywacyjne i realizacyjne układy wartościowań, w których pobu dzenia, stany napięcia, reakcje emocjonalne, oceny porównawcze, jak i pozytywne redukcje napięć, przyczyniły się do utrwalenia „pamięci” pozytywnych doznań związanych z przeżyciem wartości (to samo dotyczy negatywnych i ambiwalentnych doznań) tak w dzieciństwie, jak i w okresie dojrzewania, w osobniczych zachowaniach monoseksualnych i heteroseksualnych oraz w doświadczeniach innych osób z otoczenia wartościowanie warunkuje więc zarówno potrzeby, jak i skutki poprzednich przeżyć (np. uczucie przyjemności lub niechęci) bez aktualnej potrzeby, ale z inspiracji zewnętrznej, zmuszającej do wyborów, a więc i ocen .

– 3) mniej czy bardziej świadomą akceptację czy negację aksjologiczną przyznającą wartościowość:

– sobie własnym dążeniom i możliwościom w tej sferze motywacyjnej i realizacyjnej:

– sytuacjom, zdarzeniom czy rzeczom, w których kontekście (czy za pomocą których) zaspokaja się potrzeby seksualne (sceneria, czas, technika)

– osobom, w stosunku do których manifestuje się potrzeby seksualne i z którymi się je zaspokaja, jak i tym, które są skutkami działań seksualno-prokreacyjnych (dzieciom „ślubnym” i „nieślubnym”, planowanym, niechcianym)

– normom ustalonym w tym zakresie przez krąg kulturowy, do którego się należy, z mniejszą lub większą ich znajomością i możliwościami wyboru.

Dodaj Komentarz

O sobie
Witaj! Założyłem tego bloga po to, by móc dzielić się zdobytą wiedzą, którą zgromadziłem przez 15 lat. Porady zawarte w formie artykułów służą jedynie w celach informacyjnych. Nie ponoszę odpowiedzialności za skutki uboczne. Dlatego najlepiej wszystko konsultować z lekarzem. W wolnych czasie jak nie zagłębiam się w medycynie dużo zwiedzam :)
Kategorie