SEKSUOLOGIA A NAUKI ZAJMUJĄCE SIĘ WYCHOWANIEM

Mówiąc o wychowaniu, mamy zawsze na myśli pedagogikę jako naukę, której przedmiotem jest badanie procesu wychowania, jego różnorodnych uwarunkowań i efektywności. Badaniem wychowania zajmują się jednak również liczne inne dyscypliny naukowe – każda pod sobie właściwym kątem widzenia. Współdziałanie tych dyscyplin naukowych z pedagogiką jest różne, czasami tak szerokie, iż trudno jest przeprowadzić linię graniczną między nimi. Najmocniej utrwaliła się w praktyce naukowej i świadomości pedagogów ścisła więź pedagogiki z psychologią, socjologią i higieną. Te nauki współdziałające z pedagogiką, dostarczające teorii i praktyce wychowania bądź wiedzy o celach, ku którym należy zmierzać, bądź określające warunki osiągania tych celów lub wreszcie oceniające uzyskane skutki psychiczne i fizyczne stosowanych metod wychowania, bywają nieraz określane mianem „nauk pedagogicznych”. Nie oznacza to, że nie mają one swoistych zadań, metod i przedmiotów badawczych, oznacza jedynie, iż ich dorobek ma duże znaczenie dla pedagogiki, która wręcz bez nich obejść się nie może. Jest uderzające, że dotąd do nauk mających aspekt pedagogiczny w wyżej określonym sensie nie zalicza się seksuologii, mimo że problematyka seksualna, zwłaszcza na tle dokonanych przemian obyczajowych, wybija się na czoło w coraz większej liczbie krajów, a zachodzące w tej dziedzinie zjawiska wśród młodzieży budzą niepokój wielu, a ogniskują uwagę wszystkich wychowawców. Przyznanie seksuologii tej rangi w odniesieniu do wychowania, jaką mają socjologia, psychologia czy higiena, oznaczałoby poważne wzbogacenie teorii wychowania, miałoby wpływ na profilowanie programów kształcenia i dokształcania nauczycieli, wreszcie na ustalanie treści kształcenia i wychowania młodzieży.

Dodaj Komentarz

O sobie
Witaj! Założyłem tego bloga po to, by móc dzielić się zdobytą wiedzą, którą zgromadziłem przez 15 lat. Porady zawarte w formie artykułów służą jedynie w celach informacyjnych. Nie ponoszę odpowiedzialności za skutki uboczne. Dlatego najlepiej wszystko konsultować z lekarzem. W wolnych czasie jak nie zagłębiam się w medycynie dużo zwiedzam :)
Kategorie