Skazania za sutenerstwo

Skoro znamy przyczyny takiej lub innej wielkości „ciemnej liczby”, skoro ustawodawca sam wpływa na jej kształtowanie, to nie można jej uważać za ślepy traf. W każdym razie „ciemna liczba” przy przestępstwach seksualnych jest wyjątkowo wysoka, toteż konfrontacja liczby tych przestępstw z liczbą innych przestępstw w strukturze kryminalnej jest zabiegiem na ogół chybionym. Jak pisze wybitny, zmarły przed kilku laty, filozof T. Adorno (1963), gdyby zgodnie z literą prawa pociągać do odpowiedzialności karnej wszystkich sprawców przestępstw seksualnych, wszystkie więzienia byłyby zapełnione sprawcami tej kategorii czynów kryminalnych. Potwierdzają to głośne raporty Kinseya, a Ellis (1961, s. 400) na tej podstawie wypowiada przypuszczenie, że gdyby karać wszystkich winowajców przestępstw seksualnych, trzeba byłoby uwięzić 95% męskiej ludności Ameryki (o żeńskiej autor nie wspomina, choć przy liczbie 500 000 kobiet uprawiających prostytucję, zakazaną w niektórych stanach USA, analogiczne obawy mogą odnosić się i do kobiet),

Na tle stosunków polskich może najbardziej nas niepokoić nikła liczba skazań za sutenerstwo_i kuplerstwo jest ona „kroplą w morzu” przestępstw tego typu rzeczywiście popełnionych, zwłaszcza gdy mamy na względzie, niepełną zresztą, libzbę 10 000 ewidencjonowanych prostytutek, spośród których większość jak można przypuszczać, korzysta z „pomocy” pasożytów społecznych, jakimi są sutenerzy czy kuplerzy, zresztą chodzi o swoisty „półświatek” z jego odrębną podkulturą przestępczą, którą trzeba naukowo badać pod względem socjologicznym, psychologicznym. Spotykamy wprawdzie poglądy (Mergen, 1963), że zjawisko sutenerstwa czy kuplerstwa nie jest groźne, że osobnicy, którzy je uprawiają, nie są niebezpieczni. Z wyników badań nad grupą sute- nerów okazało się, iż tylko 17% było uprzednio karanych, że sutenerzy okazują opiekę’ nawet bezinteresowną kobietom uprawiającym proceder „nierządu”. Giese uważa na ogół stosunki wzajemnej pomocy między sutenerem a prostytutką za moralnie nienaganne. Jest to może stanowisko słuszne, ale należało je oprzeć na szerszych badaniach empirycznych.

Dodaj Komentarz

O sobie
Witaj! Założyłem tego bloga po to, by móc dzielić się zdobytą wiedzą, którą zgromadziłem przez 15 lat. Porady zawarte w formie artykułów służą jedynie w celach informacyjnych. Nie ponoszę odpowiedzialności za skutki uboczne. Dlatego najlepiej wszystko konsultować z lekarzem. W wolnych czasie jak nie zagłębiam się w medycynie dużo zwiedzam :)
Kategorie