Specyfika unormowań w dziedzinie seksu

Przy analizie w kategoriach psychologicznych, nie mówiąc już o ogólniejszej w kategoriach antropologii kulturowej, działania seksualne tracą swoją biologiczną jednoznaczność. Nawet w klasyfikacji potrzeb ludzkich powstają trudności zdefiniowania potrzeby seksualnej. Trudności te zaczęły się od Epikura, który zaliczył seks do potrzeb naturalnych, ale niekoniecznych 20 (czym naraził się niewątpliwie współczesnej seksuologii), i nie skończyły się jeszcze w klasyfikacji K. Obuchowskiego21, w której seks został zredukowany do potrzeby zachowania gatunku, a pozbawiony wartości orientacyjnych, choć nie pozbawiony konsekwencji społecznych, gdyż nawet funkcjonuje w służbie innych potrzeb i celów Zgodnie z koncepcją K. Obuchowskiego (1972), seks nie może być zaliczony do klasycznych potrzeb fizjologicznych, bo jakkolwiek „wpływają na tę potrzebę przedmioty zewnętrzne i ich przedmiotem są takżę czynności własne osobnika”, ale „niezaspokojenie tej potrzeby ma wpływ pośredni na równowagę wewnętrzną – mianowicie poprzez zaburzenia równowagi zewnętrznej”. Podobnie w koncepcji B. Malinowskiego (1938), szczególnie w analizie zgromadzonych danych empirycznych, seks ma

Oczywiście chodzi o szczegółowe reguły wynikające z tych dwóch wartości, a nie alternatywne przeciwstawianie wartości. w Epikur wprowadza podział pożądań na: a) naturalne i konieczne, b) naturalne niekonieczne i c) ani naturalne, ani konieczne. ,

Dodaj Komentarz

O sobie
Witaj! Założyłem tego bloga po to, by móc dzielić się zdobytą wiedzą, którą zgromadziłem przez 15 lat. Porady zawarte w formie artykułów służą jedynie w celach informacyjnych. Nie ponoszę odpowiedzialności za skutki uboczne. Dlatego najlepiej wszystko konsultować z lekarzem. W wolnych czasie jak nie zagłębiam się w medycynie dużo zwiedzam :)
Kategorie