Sporne metody część 3

Bliższe wejrzenie w całą sprawę wskazuje, iż różnice zdań w tym zakresie nie są bynajmniej różnicami wynikającymi z odmiennych poglądów „technicznych” (większa lub mniejsza prakseologiczna celność działania), tylko z odmiennych nastawień ideologicznych i moralnych. Dążenie do opóźnienia wieku informacji o antykoncepcji bardziej wynika z lęku przed pośrednim „zachęcaniem” młodzieży do działań seksualnych przez uczenie działań zabezpieczających przed niepożądaną ciążą niż z troski o to, aby przedwcześnie udzielona informacja nie została zapomniana. Podobnie tendencja do jak najwcześniejszego informowania o antykoncepcji ma w podłożu aprobatę doświadczeń seksualnych w każdym wieku, z uznaniem niepożądanej ciąży za jedyne zło w tym zakresie. W gruncie rzeczy powstaje więc tutaj starcie dwóch postaw wobec seksu: postawy bez zastrzeżeń aprobującej i postawy nieufnej lub też postawy aprobującej seks, ale z wielu obwarowaniami i zastrzeżeniami (por. tab. 7).

Podobnie rzecz się ma z inną sprawą, na pozór czysto organizacyjną, w wychowaniu seksualnym: czy należy udzielać informacji seksualnych uczniom podzielonym na grupy według płci, czy też w grupach mieszanych oraz czy należy mówić „to samo” i „tyle samo” chłopcom co dziewczętom. Na ogół przeważa opinia, że wychowanie seksualne powinno być „dla obu płci i o obu płciach”. I znów więcej sporów od samej zasady wywołuje problem techniki przeprowadzania jej w praktyce. Jedni eksperci są absolutnie przeciwko wszelkiemu dzieleniu na grupy jednopłcio- we i uważają, iż wszelkie zajęcia z wychowania seksualnego powinny od- bywać się zawsze w grupach mieszanych (np. Sjôvall, 1970). Duńczycy stoją jednak na stanowisku dzielenia uczniów w wieku dojrzewania na grupy jednopłciowe (Braestrup, 1971). Cytowane studium M. Kozakiewicza i N. Rea (1975) wykazało, iż obowiązująca zasada mówienia o sprawach płci zawsze i wyłącznie w grupach mieszanych obowiązywała w 1974 r. w Danii, Francji, RFN, Luksemburgu, Norwegii, Szwecji i Jugosławii. W Austrii, NRD, Włoszech, Polsce i Turcji najczęściej zajęcia są organizowane w grupach mieszanych, ale dla omówienia pewnych szczególnych tematów dzieli się grupę według płci. W pozostałych krajach (Belgia, Anglia, Finlandia, Holandia) jest to organizowane rozmaicie w zależności od uznania szkoły.

Dodaj Komentarz

O sobie
Witaj! Założyłem tego bloga po to, by móc dzielić się zdobytą wiedzą, którą zgromadziłem przez 15 lat. Porady zawarte w formie artykułów służą jedynie w celach informacyjnych. Nie ponoszę odpowiedzialności za skutki uboczne. Dlatego najlepiej wszystko konsultować z lekarzem. W wolnych czasie jak nie zagłębiam się w medycynie dużo zwiedzam :)
Kategorie