Sposoby polimeryzacji

Jakkolwiek różniłyby się między sobą poszczególne sposoby polimeryzacji, to jednak w każdym z nich kładzie się duży nacisk na powolne chłodzenie. Wskutek różnicy w rozszerzalności cieplnej tworzywa i formy gipsowej, kurczliwości polimeryzacyjnej, a także nierównomiernego ochładzania poszczególnych miejsc sporządzanej protezy, dochodzi do powstawania napięć wewnątrzmateriałowych. Napięcia te zmniejszają od-porność mechaniczną i chemiczną tworzywa oraz stają się przyczyną zniekształceń protez po ich uwolnieniu z formy gipsowej, a także podczas późniejszego ich użytkowania.

Pod względem zabarwienia stomatologiczne masy akrylowe dzielimy na różowe i białe, inaczej mówiąc, na takie, które swym wyglądem naśladują błonę śluzową i zęby naturalne. Produkowane są też masy akrylowe bezbarwne. Z różowej masy akrylowej, dostarczanej w kilku odcieniach, wykonuje się płyty protez, niektóre aparaty ortodontyczne, szyny chirurgiczne, łyżki wyciskowe itp. Biała masa akrylowa produko-wana jest również w różnych odcieniach i służy do wykonywania koron, wkładów, licówek i zębów sztucznych (ryc. 143). Gama odcieni masy białej jest bardziej urozmaicona. Różowe masy akrylowe do polimeryzacji cieplnej występują w handlu pod różnymi nazwami fabrycznymi: Superacryl, Paladon, Prothoplast, AKR-7, AKR-15, Stellon, Optodont i inne. Wśród mas akrylowych białych najbardziej u nas znane są: Su- perpont, Palapont, Stellon C.

Tworzywo akrylowe jest złym przewodnikiem ciepła i elektryczności. Wykazuje ono odporność na działanie słabych kwasów i zasad, rozpuszcza się natomiast w węglowodorach aromatycznych, ketonach, estrach i w rozpuszczalnikach chlorowanych. Tworzywo akrylowe nie rozpuszcza się w alkoholu, który jednak powoduje powstawanie drobnych pęknięć na powierzchni materiału. Jest ono w dużym stopniu obojętne dla tkanek, chociaż może niekiedy wykazywać działanie szkodliwe, związane głównie z obecnością monomeru resztkowego, którego zawartość przy polimeryzacji w łaźni wodnej wynosi około 1%. Skurcz polimeryzacyjny przy zachowaniu odpowiedniego stosunku proszku do płynu jest niewielki. Podobnie zachowuje się wodochłonność. Protezy akrylowe poddają się łatwo obróbce mechanicznej, są bez zapachu i smaku i spełniają wymogi kosmetyczne. Sposób ich wykonania i naprawy jest prosty. Niewystarczająca jest na ogół odporność tego tworzywa na ścieranie, szczególnie w przypadkach sporządzania z niego zębów sztucznych, koron i licówek. Należy z naciskiem podkreślić, że właściwości fizykochemiczne, a także biologiczne spolimeryzowanego tworzywa zależą w dużym stopniu nie tylko od rodzaju preparatu, lecz także od prawidłowego postępowania z nim we wszystkich fazach wykonywania protezy.

Polimeryzacja ciasta akrylowego może również nastąpić w temperaturze pokojowej, w ciągu krótkiego czasu, pod wpływem odpowiednich substancji chemicznych. Masy takie nazywamy szybko polimeryzującymi lub samopolimeryzującymi. Substancjami powodującymi samorzutną polimeryzację mogą być nadtlenek benzoilu i aminy trzeciorzędowe, tworzące razem układ redukcyjno-oksydacyjny. Nadtlenek benzoilu (katali-

– 169 mie XVIII i XIX w. Chociaż w znacznej części zastąpione zostały tworzywem akrylowym, to jednak pod względem higieny, obojętności dla tkanek, wyglądu i trwałości nie mają sobie równych.

Dentystyczne masy ceramiczne, zwane również porcelaną, składają się głównie ze skaleni, kwarcu i kaolinu, a więc z tych samych minerałów co porcelana przemysłowa, zestawionych jednak w odmiennych proporcjach.

Odmianą skaleni najczęściej wykorzystywaną do sporządzania mas ceramicznych jest ortoklaz (KoO • A1203 • 6 Si02), którego temperatura topnienia waha się między 1160 a 1500°C. Jako składnik porcelany obniża jej temperaturę topnienia i skleja pozostałe składniki. Jego zawartość w masie ceramicznej sięgać może do 80°/o. Drugim ważnym składnikiem mas ceramicznych jest kwarc (Si02), którego minki: t.nnnienia waha sie w praninach 1400—1 R00°C .Tecn zawartość w masach wv-

Dodaj Komentarz

O sobie
Witaj! Założyłem tego bloga po to, by móc dzielić się zdobytą wiedzą, którą zgromadziłem przez 15 lat. Porady zawarte w formie artykułów służą jedynie w celach informacyjnych. Nie ponoszę odpowiedzialności za skutki uboczne. Dlatego najlepiej wszystko konsultować z lekarzem. W wolnych czasie jak nie zagłębiam się w medycynie dużo zwiedzam :)
Kategorie