Sytuacja epidemiologiczna Polski

Wszyscy opisani inwalidzi przeżywają różny okres z określonym upośledzeniem funkcjonalnym lub morfologicznym. Niepełnosprawność ta może mieć charakter krótkotrwały, gdy po serii zabiegów terapeutycznych i rehabilitacyjnych następuje pełne wyleczenie nie wymagające dalszej opieki służb rehabilitacyjnych. W innych przypadkach czas usprawniania i leczenia ulega wydłużeniu, chory uzyskuje rentę inwalidzką i żyje z określonym stopniem niepełnosprawności, który w pewnej liczbie przypadków ma charakter trwałych zmian czynnościowych i morfologicznych, w znacznym stopniu ograniczając zdolności do życia osoby niepełnosprawnej.

Ta ostatnia grupa (czwarty stopień niepełnosprawności) wymaga wyjątkowej troski i opieki społecznej, chorzy ci bowiem najbardziej dotknięci przez proces chorobowy, nie są w stanie żyć bez stałej pomocy środowiskowej.

– 2. Sytuacja epidemiologiczna Polski (zagrożenia zdrowotne, rodzaje schorzeń), dysfunkcja o charakterze społecznym

W istniejącej sytuacji zdrowotnej społeczeństwa polskiego zagrożenie zdrowia i powody, trwałej czasami, niesprawności wynikać mogą z następujących schorzeń i urazów (według częstości występowania): grupa I – schorzenia układu krążenia, nowotwory, choroby reumatyczne, zaburzenia psychiczne, urazy i upadki, choroby ?zawodowe oraz schorzenia wynikające z nadużywania alkoholu oraz środków odurzających, grupa II – choroby i niepełnosprawność powstająca na skutek wad gentycznych, wady porodowe wynikające z patologii ciąży, w tym głównie mózgowe porażenia dziecięce (wskaźnik ten stale wzrasta na skutek większej przeżywalności niemowląt), grupa III – choroby zakaźne, epidemie powodujące stale inwalidztwo (np. choroba Heinego-Medina).

Dodaj Komentarz

O sobie
Witaj! Założyłem tego bloga po to, by móc dzielić się zdobytą wiedzą, którą zgromadziłem przez 15 lat. Porady zawarte w formie artykułów służą jedynie w celach informacyjnych. Nie ponoszę odpowiedzialności za skutki uboczne. Dlatego najlepiej wszystko konsultować z lekarzem. W wolnych czasie jak nie zagłębiam się w medycynie dużo zwiedzam :)
Kategorie