Trójwarstwowy model regulacji czynności seksualnych

W miarę coraz wyższego etapu rozwoju ewolucyjnego człowieka zwiększa się wpływ kory mózgowej na powstawanie reakcji wyuczonych. Wszelkie bodźce zewnętrzne, których dostarcza partner seksualny, działają na człowieka za pośrednictwem kory mózgowej, która utrzymuje kontakt ze środowiskiem za pomocą narządów zmysłów. Pod wpływem tych bodźców uczynniane zostają mechanizmy korowe zapoczątkowujące pobudzenie seksualne i pragnienie kontaktu seksualnego z partnerem. Wybór partnera i możliwość podjęcia kontaktu seksualnego opiera się przede wszystkim na społecznym zdeterminowaniu człowieka, jego upodobań i zachowań jest więc wynikiem indywidualnej biografii człowieka oraz jego dotychczasowych kontaktów z innymi ludźmi. Mechanizmy związane z fizjologią wyższych czynności nerwowych mają zasadniczy wpływ na wybór partnera oraz sytuacji związanych z aktywnością seksualną.

Obuchowski (1977) przyjmuje istnienie trójwarstwowego modelu regulacji czynności seksualnych, którego warstwa I zawiera: 1) obszary korowe związane z odruchami warunkowymi, dla których sygnał stanowi jakakolwiek zmiana w otoczeniu skojarzona z wystąpieniem lub redukcją napięcia seksualnego 2) układ ideacyjno-wyobrażeniowy związany z wyobraźnią odtwórczą lub wytwórczą 3) proste monokonkretne skojarzenia pełniące preselektywną rolę w organizacji pola recepcji i czynności wykonawczych. Nie wiodą one do bezpośredniego wzbudzenia napięć seksualnych, lecz odgrywają raczej rolę wyzwalaczy procesów regulacji psychicznej. Tenże autor przyjmując odrębność ośrodka przyjemności i ośrodka pobudzenia (i hamowania) seksualnego, zgodną z teorią Kod- -Emocje, w myśl której emocje posiadają znacznie szerszy zasięg funkcji niż funkcje hedonistyczne i rozrodcze, przyjmuje model procesów regulujących czynności seksualne człowieka, zgodnie z którym pobudzenie ośrodka seksualnego wywołuje w mózgu stany cechujące się: 1) nastawieniem na recepcję bodźców kojarzonych jako bodźce seksualne 2) uczynnieniem śladów pamięciowych związanych z doświadczeniami własnymi w zakresie realizacji czynności seksualnych 3) uruchomieniem aktywności zmierzającej do poszukiwania potencjalnych obiektów seksualnych. Zostaje więc uruchomiony „specyficzny”, biologicznie zdeterminowany mechanizm eliminacji motywów, ułatwiający formowanie się motywacji typu seksualnego.

Dodaj Komentarz

O sobie
Witaj! Założyłem tego bloga po to, by móc dzielić się zdobytą wiedzą, którą zgromadziłem przez 15 lat. Porady zawarte w formie artykułów służą jedynie w celach informacyjnych. Nie ponoszę odpowiedzialności za skutki uboczne. Dlatego najlepiej wszystko konsultować z lekarzem. W wolnych czasie jak nie zagłębiam się w medycynie dużo zwiedzam :)
Kategorie