Ustalenie wiedzy seksualnej młodzieży i nauczycieli

Oprócz badania zachowań seksualnych, a poprzez nie i postaw młodzieży wobec zagadnień życia płciowego, potrzebne są systematyczne badania obszarów analfabetyzmu seksualnego i niewiedzy społecznej dotyczącej tej dziedziny życia. Wiedza musi być tutaj jednak pojmowana znacznie

Największe badania przeprowadzili A. Jaczewski i J. Radomski. Raport z tych badań Młodzież wobec seksu, małżeństwa i rodziny został opublikowany w !980 r. przez Towarzystwo Rozwoju Rodziny. szerzej niż jako znajomość fizjologicznej i anatomicznej strony prokreacji człowieka. Chodzi tutaj i o badanie znajomości psychologicznych mechanizmów seksualizmu i erotyzmu człowieka (w zróżnicowaniu na psychikę męską i kobiecą), i o wiedzę o antykoncepcji i planowaniu rodziny, i o wiedzę o prawidłowym i nieprawidłowym rozwoju psychoseksualnym człowieka.

Jedną z metod stosowanych przez autora tego studium była analiza 361 pytań stawianych przez młodzież spontanicznie po prelekcjach i na spotkaniach autorskich. Pozwoliły one ustalić, że 52°/o pytań dotyczyło braków w informacji (według częstości występowania) o: psychologii płci, etyce seksualnej, fizjologii płci, socjologii małżeństwa i rodziny, wychowaniu seksualnym 48% pytań dotyczyło uzyskania pomocy w wartościowaniu i ocenianiu zjawisk (według częstości występowania) z: etyki seksualnej, psychologii płci (miłość), socjologii płci, zachowań seksualnych itd. Większe zapotrzebowanie na informację (67%) wystąpiło na wsi i tam też trzykrotnie większy był głód informacji o fizjologii płci.

Nie można jednak pominąć tej okoliczności, że treść pytań jest determinowana w dużym stopniu przez osobowość i indywidualność prelegenta, toteż potrzebne jest zobiektywizowane badanie innymi metodami zasobu wiedzy i głodu wiedzy w omawianym zakresie, co nie było dotąd w Polsce ną większą skalę robione. Nie mniej konieczne jest analogiczne badanie wiedzy seksualnej nauczycieli i ich poglądów na tę dziedzinę. I w tej dziedzinie brak bowiem szerszych badań dających podstawę do uogólnionych wniosków, mimo iż przeprowadzone przeze mnie badania metodą sondażu na 416 studentach kończących w 1965 r. studia nauczycielskie wykazały od 63,6 do 81,7% osób, które uznały za prawdziwe zamieszczone w tekście zdanie, zawierające wyraźnie nieprawidłowe informacje o różnych zjawiskach seksualnych (por. Kozakiewicz, 1970, s. 282 i n.). Brak jednak badań masowych, obejmujących nauczycieli różnych środowisk i o różnym poziomie wykształcenia, uniemożliwia pełniejsze wnioskowanie także i w tym zakresie.

Dodaj Komentarz

O sobie
Witaj! Założyłem tego bloga po to, by móc dzielić się zdobytą wiedzą, którą zgromadziłem przez 15 lat. Porady zawarte w formie artykułów służą jedynie w celach informacyjnych. Nie ponoszę odpowiedzialności za skutki uboczne. Dlatego najlepiej wszystko konsultować z lekarzem. W wolnych czasie jak nie zagłębiam się w medycynie dużo zwiedzam :)
Kategorie