Wpływ leków na przebieg cukrzycy

Pochodne fenotiazyny (np. chloropromazyna) – potęgują działanie hamujące wydzielanie insuliny wywierane przez adrenalinę, mogą zwiększać uwalnianie adrenaliny.

Leki sympatykomimetyczne – pobudzają glikogenolizę, blokują uwalnianie insuliny. Preparaty tarczycowe – nie wyjaśniono mechanizmu działania, prawdopodobnie działanie wielu czynników (np. zwiększanie katabolizmu insuliny, zwiększenie jelitowego wchłaniania glukozy).

Przy stosowaniu tych leków obowiązuje wykonanie wstępnych i kontrolnych oznaczeń glikemii i glukozurii w celu odpowiednio wczesnego rozpoznania zaburzeń. Należy unikać ich podawania u osób z predyspozycją do rozwoju cukrzycy.

III. Wpływ leków na przebieg cukrzycy. Leczniczy wpływ doustnych leków hipoglikemizujących i insuliny może ulegać modyfikacji pod wpływem wielu leków i za pomocą różnych mechanizmów. Do tego rodzaju zaburzeń predysponuje dodatkowo podeszły wiek, uszkodzenie czynności wątroby lub nerek, niedobór lub nadmiar fizjologicznych antagonistów insuliny (np. kortyzolu, hormonu wzrostu, glukagonu).

Podane niżej leki wpływają na metabolizm węglowodanów wtedy, gdy podaje się je jednocześnie z hipoglikemizującymi preparatami sulfony- lomocznika lub insuliną, a więc u chorych na cukrzycę.

– 1. Leki wpływające na przebieg cukrzycy o dużym znaczeniu klinie/ nym:

Dibydroksykumaryna – hamowanie katabolizmu toibutamidu i chlo- ropropamidu.

Fenylobutazon, oksyfenbutazon – wydłużenie okresu półtrwania czynnego metabolitu acetoheksamidu, wypieranie toibutamidu z miejsc jego wiązania w białkach surowicy.

Dodaj Komentarz

O sobie
Witaj! Założyłem tego bloga po to, by móc dzielić się zdobytą wiedzą, którą zgromadziłem przez 15 lat. Porady zawarte w formie artykułów służą jedynie w celach informacyjnych. Nie ponoszę odpowiedzialności za skutki uboczne. Dlatego najlepiej wszystko konsultować z lekarzem. W wolnych czasie jak nie zagłębiam się w medycynie dużo zwiedzam :)
Kategorie