WYNIKI LECZENIA CHOROBY WIEŃCOWEJ SERCA ZA POMOCĄ LBA

Wolfson i wsp. [1080] obserwowali poprawę w 30 przypadkach na 37 leczonych propranololem w dawce 160 – 280 mg dziennie przez okres 6 miesięcy, ocenianą na podstawie zwiększenia tolerancji na wysiłek, zmniejszenia częstości bólów (do 50%) oraz zmniejszenia zużycia tabletek nitrogliceryny (co najmniej do 50%).

Du Bois [264] obserwował u 12 chorych (z 20) leczonych propranololem całkowite ustąpienie bólów wieńcowych, pomimo wykonywania przez nich normalnej pracy i wysiików fizycznych, oraz częściową poprawę w 4 przypadkach.

Wrażliwość chorych z niewydolnością naczyń wieńcowych na propranolol jest różna być może przyczyną tych różnic jest niejednakowe wchłanianie leku z przewodu pokarmowego [368, 408].

W związku z tym powstała koncepcja zapoczątkowania leczenia małymi dawkami, 10 – 20 mg 3 – 4 razy dziennie, stopniowo zwiększając je aż do zwolnienia czynności serca do 55–60 uderzeń na minutę [382, 808], Początkowo wyniki badań sugerowały, że optymalna dawka propranololu dla większości chorych z niewydolnością naczyń wieńcowych jest bardzo duża – 240 mg/dobę [382, 383, 408, 1080], Obecnie uważa się, że najmniejsza skuteczna dawka tego leku wynosi 60 -120 mg na dobę [719, 722, 822].

Spośród p-adrenolityków w chorobie wieńcowej stosowano z korzystnym wynikiem następujące środki: propranolol [213, 439, 498, 704, 1077], oksprenolol [110, 1070], alprenolol [115, 465, 881], pindolol [375, 515, 725, 1087], butydrynę [191] i praktolol [213, 340, 370, 1076], sotalol [966], nife- nalol [805], atenotol [863], metoprolol [15, 341, 835], acebutolol [170, 852], timolol [143], bunitrolol [64, 827], trimepianol [97, 561, 818, 979], nadolol [347, 993],

Dodaj Komentarz

O sobie
Witaj! Założyłem tego bloga po to, by móc dzielić się zdobytą wiedzą, którą zgromadziłem przez 15 lat. Porady zawarte w formie artykułów służą jedynie w celach informacyjnych. Nie ponoszę odpowiedzialności za skutki uboczne. Dlatego najlepiej wszystko konsultować z lekarzem. W wolnych czasie jak nie zagłębiam się w medycynie dużo zwiedzam :)
Kategorie