WYPOWIEDZI LORENZA

W tej części rozważań na temat normy zachowania seksualnego jest sporo uproszczeń. Trzeba się więc powołać na wypowiedź Lorenza w sprawie trudności związanych z definiowaniem normy w biologii. Trudno bowiem sprecyzować, jakie cechy zachowania seksualnego umożliwiają, a jakie wykluczają spełnienie postulatu zaspokojenia potrzeby seksualnej partnera („obiektu”). Jest to zależne od osobniczych cech partnera, a więc ogólnie – od układu partnerskiego. Pewne skrajnie wyrażone cechy zachowania, zwłaszcza w aspekcie ilościowym, nie nastręczają trudności kwalifikacyjnych. Nie nastręczają takich trudności na przykład prowadzące do ciężkiego uszkodzenia ciała, sadystyczne cechy zachowania związanego z aktem płciowym nie wykluczającym reprodukcji. Słabiej wyrażone, a zwłaszcza dyskretne sadystyczne cechy zachowania mogą nastręczać poważne trudności kwalifikacyjne i mogą się mieścić w pewnych układach partnerskich w granicach prawidłowości (Imieliński, 1970 Godlewski, 1977), nie muszą bowiem wykluczać zaspokojenia potrzeby seksualnej u obojga partnerów, a przeciwnie – mogą je nawet optymalizować. Przyjęcie koncepcji „przeciętnego układu partnerskiego” jako sprawdzianu prawidłowości zaostrza definicję normy tylko fakuł- tatywnie. Z jednej bowiem strony odwołuje się do przeciętności trudnej do sprecyzowania, a z drugiej – przeciętność nie jest należytym sprawdzianem w biologii, wreszcie z trzeciej – każda przeciętność wyklucza owo lorenzowskie „takie a nie inne”, które „bynajmniej nie musi jeszcze podpadać pod pojęcie nieprawidłowości i patologii”. Trzeba się więc w tym miejscu pogodzić z pewną nieostrością definiowania.

Dodaj Komentarz

O sobie
Witaj! Założyłem tego bloga po to, by móc dzielić się zdobytą wiedzą, którą zgromadziłem przez 15 lat. Porady zawarte w formie artykułów służą jedynie w celach informacyjnych. Nie ponoszę odpowiedzialności za skutki uboczne. Dlatego najlepiej wszystko konsultować z lekarzem. W wolnych czasie jak nie zagłębiam się w medycynie dużo zwiedzam :)
Kategorie