ZAPALENIE OSIERDZIA

Przyczyną stanów zapalnych osierdzia jest czynnik zakaźny, którym mogą być zarazki wywołujące chorobę gośćcową, dwoinki zapalenia płuc, prątki gruźlicy, gronkowce, paciorkowce, wirusy (wirus grypy). Mogą one wywołać to schorzenie drogą krwi lub też bezpośrednio -— per continuitatem (w zapaleniu płuc, opłucnej, w zapaleniu śródpiersia).

Przebieg kliniczny jest podobny jak u dorosłych z tym, że u dzieci nie ma nieraz takich objawów, jak ból i ucisk w okolicy serca. Do ogólnych objawów należą stany gorączkowe, duszność i sinica.

Rozpoznanie ustalamy na podstawie osłuchiwania (szmer tarcia) oraz badania radiologicznego. Na zdjęciu radiologicznym w pozycji stojącej znamienna jest sylwetka serca o kształcie trójkąta zwróconego podstawą do przepony, w pozycji zaś leżącej skośnej (głową nieco ku dołowi, a kończynami dolnymi ku górze) — do podstawy serca. Uderzenie koniuszkowe znajduje się w obrębie stłumienia.

Rokowanie jest poważne. Leczenie polega przede wszystkim na opanowaniu sprawy chorobowej będącej przyczyną. Podajemy sulfonamidy, antybiotyki (w przypadkach ciężkich i uporczywych również doosierdziowo).

W schorzeniach o etiologii gruźliczej stosujemy odpowiednie leczenie środkami przeciwgruźliczymi (streptomycyna, hydrazyd kwasu izonikotynowego), a o etiologii gośćcowej — hormony sterydowe, salicyl, piramidon. Dziecko musi leżeć w łóżku aż do zupełnego wyleczenia. Na serce w początkach choroby przykładamy worek z lodem. Poza tym musimy dbać o podtrzymanie krążenia przez podawanie środków krążeniowych (kofeiny, kardiazolu, kardiamidu). Jeżeli wysięk postępuje, ze względu na możliwość unieruchomienia serca (tamponady serca) należy leczyć sprawę chirurgicznie (nakłucie worka osierdziowego lub drenaż).

Dodaj Komentarz

O sobie
Witaj! Założyłem tego bloga po to, by móc dzielić się zdobytą wiedzą, którą zgromadziłem przez 15 lat. Porady zawarte w formie artykułów służą jedynie w celach informacyjnych. Nie ponoszę odpowiedzialności za skutki uboczne. Dlatego najlepiej wszystko konsultować z lekarzem. W wolnych czasie jak nie zagłębiam się w medycynie dużo zwiedzam :)
Kategorie