Zapalenie płuc nietypowe

Etiologia. Postać ta nastręcza duże trudności rozpoznawcze. Zarazkiem wywołującym schorzenie jest wirus bliżej nie znany, który pod względem histopatologicznym nie powoduje powstawania zmian charakterystycznych dla zapalenia płuc.

Wyniki badań anatomopatologicznych z powodu niskiej śmiertelności w tym schorzeniu są tak skąpe, że nie pozwalają na wyciągnięcie ścisłych wniosków.

Objawy. Okres wylęgania wynosi od 1-0 do 21 dni. Początek choroby jest powolny, dziecko jest osłabione, narzeka na bóle umiejscowione pod mostkiem, bóle głowy. Czasami pojawiają się wymioty lub wolne stolce. Kaszel początkowo jest nieznaczny, suchy, nieraz o charakterze napadowym. Duszność i sinica zwykle są nieznaczne. Opukowo zmian nie stwierdza się, osłuchowo zmiany są podobne jak w zapaleniu oskrzeli, lecz o znacznie słabszym nasileniu.

W obrazie radiologicznym spostrzega się zmiany naciekowe w obrębie wnęk (charakterystyczny wachlarzowaty obraz wnęk) oraz w jednym z płatów, szczególnie dolnych. We krwi brak zmian charakterystycznych, opadanie krwinek jest przyspieszone, odczyn zimnej aglutynacji wykazuje wysokie miano (1 : 16). Odczyn ten nie zawsze jest dodatni, a poza tym występuje i w innych schorzeniach.

Rozpoznanie nietypowego zapalenia płuc – Badania kliniczne pozwalają na odróżnianie tej choroby od innych zapaleń płuc oraz od gruźlicy.

Rozpoznanie nietypowego zapalenia płuc ustalamy na podstawie cha-rakterystycznego obrazu radiologicznego, dodatniego odczynu zimnej aglutynacji oraz braku reakcji na leczenie sulfonamidami i penicyliną. Natomiast stosowanie antybiotyków, głównie z grupy tetracyklin, oraz chloromycetyny i aureomycyny daje na ogół pomyślne wyniki.

Dodaj Komentarz

O sobie
Witaj! Założyłem tego bloga po to, by móc dzielić się zdobytą wiedzą, którą zgromadziłem przez 15 lat. Porady zawarte w formie artykułów służą jedynie w celach informacyjnych. Nie ponoszę odpowiedzialności za skutki uboczne. Dlatego najlepiej wszystko konsultować z lekarzem. W wolnych czasie jak nie zagłębiam się w medycynie dużo zwiedzam :)
Kategorie