ZDOLNOŚĆ DO MIŁOŚCI EROTYCZNEJ CZĘŚĆ 2

Zdolność do miłości erotycznej nie jest prostą pochodną rozwoju pozostałych sfer osobowości człowieka, a zwłaszcza sfery uczuć. Ukształtowanie sfery uczuć człowieka wpływa na formy przejawiania się miłości erotycznej w rozmaitych postaciach, natomiast w niewielkim stopniu przyczynia się do nadania jej cech długotrwałości lub głębokości. Zdolność do miłości erotycznej jest u różnych ludzi różna: od lekkiego nastroju, poprzez silne uczucie, aż do namiętności łamiącej wszelkie przeszkody.

Wśród ludzi posiadających duże zdolności do miłości erotycznej, u których miłość erotyczna znalazła się w konflikcie z miłością człowieka (np. rodzicielską) lub innymi wyższymi wartościami (niezależnie od sposobu rozwiązań konfliktu), spotyka się pewien odsetek takich, którzy pod naporem cierpienia popadają w depresję, wykazują długotrwałe zaburzenia funkcjonowania społecznego lub zachowania deandap- tacyjne (ucieczka w alkoholizm, narkomanię, popełnienie przestępstw, a nawet zbrodni), co między innymi świadczy o sile miłości erotycznej. Ludzie z upośledzoną zdolnością do miłości erotycznej przeżywają ją umiarkowanie lub powierzchownie. Istnieje też grupa ludzi, u których miłość erotyczna w ogóle się nie rozwija (kobiety oziębłe seksualnie, mężczyźni z różnych powodów wykastrowani przed okresem dojrzewania), gdyż nie posiadają żadnych do tego zdolności. Specyficzne zdolności do rozwoju miłości erotycznej mogą się okresowo wzmagać lub obniżać pod wpływem aktualnej sytuacji istniejącej w sferze uczuć. Mogą też podlegać wahaniom pod wpływem wielu innych czynników, z których wiele nie zostało jeszcze w ogóle poznanych.

Dodaj Komentarz

O sobie
Witaj! Założyłem tego bloga po to, by móc dzielić się zdobytą wiedzą, którą zgromadziłem przez 15 lat. Porady zawarte w formie artykułów służą jedynie w celach informacyjnych. Nie ponoszę odpowiedzialności za skutki uboczne. Dlatego najlepiej wszystko konsultować z lekarzem. W wolnych czasie jak nie zagłębiam się w medycynie dużo zwiedzam :)
Kategorie