Zdrada a zmiany w osobowistości część 2

Te przekonania zdroworozsądkowe, tworzone pod wpływem modelu kultury europejskiej, ulegają odchyleniom i modyfikacjom zależnie od tego, które z tych skojarzeń (zbitek pojęć) na temat seksu usiłuje się rozbić, które odrzucić, a które z nich wysuwa się na plan pierwszy jako szczególnie doniosłe i godne utrwalenia w świadomości społecznej. Przede wszystkim powstaje tendencja, by odrzucić związek seksu z małżeństwem, prokreacją, z poczuciem winy i moralnością, a akcentować satysfakcję i biologiczną jedność ze światem istot żywych, która bynajmniej nie degraduje człowieka, lecz pozwala mu sprawy seksu ustawić w rzędzie potrzeb elementarnych. Nie bez wpływu pozostaje przy tym wiedza naukowa: biologia, anatomia, medycyna, które akcentują związek zachowań seksualnych z ich funkcją zarówno w normalnym rozwoju organizmu jednostki (równowaga hormonalna), jak i społeczeństwa (podtrzymywanie gatunku), związek z wychowaniem (konieczność przekazywania młodzieży pewnego minimum wiedzy na temat życia seksualnego, by uchronić ją od wszelkich anomalii w tej dziedzinie), związek z biologią, z przemianami obyczajowości, historyczną zmiennością wartości zachowań seksualnych. Z tych naukowych twierdzeń, wywodzą cych się z doświadczenia, popularyzowanych w mniej lub bardziej udany sposób, do wiadomości szerokiego ogółu dochodzą zazwyczaj fragmenty wiedzy rzetelnej, cząstkowe uzasadnienia. Fakty interpretowane bywają jako wartości, konstatacje jako postulaty. Z tego, że zachowania seksualne odznaczają się zmiennością historyczną, że dyskryminowane w dzisiejszej kulturze typy zachowań były u niektórych ludów w pełni uprawnione, wnosi się np., źe wszystko jest dozwolone, że żadne normy w tym zakresie nie mają w ogóle sensu, że w takim razie istnieje absolutna wolność seksualna.

Dodaj Komentarz

O sobie
Witaj! Założyłem tego bloga po to, by móc dzielić się zdobytą wiedzą, którą zgromadziłem przez 15 lat. Porady zawarte w formie artykułów służą jedynie w celach informacyjnych. Nie ponoszę odpowiedzialności za skutki uboczne. Dlatego najlepiej wszystko konsultować z lekarzem. W wolnych czasie jak nie zagłębiam się w medycynie dużo zwiedzam :)
Kategorie
  • www.sfd.pl/art/Trening/Plank__jak_prawidC582owo_wykonywa%C4%87_-a313.html