ZESPÓŁ DERMATITIS PERIORAUS

Do typowych zmian skórnych, które powstają po miejscowym stosowaniu kortykosteroidów, należy tzw. dermatitis perioratis, opisany po raz pierwszy przez Frumessa [3] jako lojotokowe zapalenie skóry powstałe w przebiegu alergii na światło, a następnie opisane przez Mikana i wsp. i Hjortha [7, 4] pod obecną już nazwą. Patogeneza tego zespołu nie jest znana, a zwłaszcza nie jest wyjaśniony związek z trądzikiem różowatym i wypryskiem. Wydaje się, że dużą rolę w powstawaniu zmian odgrywają zaburzenia naczynioruchowe i hormonalne oraz współistniejący ło- jotok, natomiast ujemny wpływ światła nie został potwierdzony. Choroba może powstawać jako powikłanie innych już istniejących, np. trądzika różowatego lub pospolitego, zapalenia łojotokowego łub wyprysku, leczonych miejscowo kortykosteroidami, albo na’ skórze nie zmienionej, na którą stosowano maści, kremy lub inne środki toaletowe, zawierające nawet bardzo małe ilości steroidów, przez kilka miesięcy lub dłużej. Wilkinson i wsp. [11], podkreślają, że często kremy i maści ze związkami steroidowymi są stosowane przez samych pacjentów bez zlecenia lekarza lub też zalecane przez niespecjalistów i osoby zaprzyjaźnione. Zwrócono uwagę, że zmiany powstają przede wszystkim po zastosowaniu pochodnych fluorowanych, jak Synalar lub Flucinar,

Obraz kliniczny. Wykwity występują na twarzy, głównie w okolicy fałdów nosowo-policzkowych, na brodzie i wardze górnej, pozostawiając wolny jasny pas wokół czerwieni warg. Zmiany mogą mieć charakter rumieniowy, grudkowy, pęcherzowy i krostkowy, są umiejscowione przeważnie symetrycznie, jednak zdarzają się przypadki o ułożeniu jednostronnym. Jeżeli chorzy nadal są leczeni fluorowanymi pochodnymi kor- tykosteroidów, zmiany rozprzestrzeniają się na policzki i czoło (ryc. 27.9). W odróżnieniu od trądzika różowatego nie obserwuje się powikłań spojówkowych. Objawy tej choroby występują głównie u kobiet, co prawdopodobnie jest związane z częstszym używaniem kosmetyków [10].

Dodaj Komentarz

O sobie
Witaj! Założyłem tego bloga po to, by móc dzielić się zdobytą wiedzą, którą zgromadziłem przez 15 lat. Porady zawarte w formie artykułów służą jedynie w celach informacyjnych. Nie ponoszę odpowiedzialności za skutki uboczne. Dlatego najlepiej wszystko konsultować z lekarzem. W wolnych czasie jak nie zagłębiam się w medycynie dużo zwiedzam :)
Kategorie