Zwolennicy tłumaczenia bólów krzyża

Pogląd, jakoby skrzywienie kręgosłupa prowadziło z reguły do bólów krzyża, okazał się niesłuszny (badania Hulta). Niewielkiego stopnia skrzywienia lędźwiowe w przebiegu wad postawy są często mylone ze skoliozami występującymi w II okresie uszkodzenia krążka międzykręgowego, kiedy to tyłoprzemieszczenie jądra miażdżystego podrażnia korzeń. Naturalnie w tym ostatnim przypadku wystąpienie skoliozy poprzedzają objawy typowe dla II okresu uszkodzenia krążka międzykręgowego.

Zwolennicy tłumaczenia bólów krzyża zniekształceniami i dysfunkcjami kończyn dolnych (niekiedy bardzo niewielkiego stopnia) za klasyczny przykład uznają bóle likwidowane wkładkami korekcyjnymi w przypadku stóp płaskich nabytych. Zapominają oni o tym, że stopami płaskimi dotknięte są przede wszystkim osoby zmuszone do długotrwałego stania (np. sprzedawcy sklepowi itp.), u których sam fakt wielogodzinnego przebywania w pozycji wyprostnej ciała stanowi wystarczającą przyczynę podostrych bólów krzyża.

A więc dochodzimy do konkluzji, że zaburzenia statyczne w obrębie kończyn dolnych i miednicy stanowią jedynie potencjalne czynniki wywołujące bóle krzyża (zazwyczaj są one doskonale kompensowane). Dopiero choroba krążka kręgowego, do której one predysponują, daje prawdziwe bóle krzyża. Niestety w okresie tym leczenie zaburzeń statycznych ma niewielkie znaczenie terapeutyczne (raczej profilaktyczne, jeśli chodzi o pozostałe krążki międzykręgowe) i leczenie musi być skierowane głównie na patologię krążka między kręgowego.

Autorzy wysuwający na czoło przyczyn bólów krzyża tzw. zaburzenie zwartości krążkowo-kręgowego segmentu ruchowego zapominają, że chodzi tutaj o typowe zwyrodnienie, a więc chorobę krążka, kończącą się z reguły uszkodzeniem jądra miażdżystego i pierścienia włóknistego ze wszystkimi tego konsekwencjami (możliwość podrażnienia bogato unerwionych struktur więzadłowych kręgosłupa).

Tak zwane przemieszczanie się kręgów, zachodzące najczęściej ku tyłowi (kręg położony nad chorym krążkiem międzykręgowym przesuwa się ku tyłowi), może wystąpić jedynie w przypadku patologicznego (rzadkiego) skośnego ustawienia płaszczyzny stawów między wyrostkowych . W przeciwnym wypadku nie może dojść do żadnego przemieszczenia, gdyż fizjologicznie lędźwiowe stawy międzywy- rostkowe ustawione są pionowo w płaszczyźnie strzałkowej i zwężenie szpary między trzonowej może jedynie powodować ich głębsze osadzenie (ruch w płaszczyźnie góra-dół).

Jest rzeczą oczywistą, że zwężenie się szpary międzytrzonowej w wyjątkowych przypadkach może także powodować tzw. kontaktowe zwyrodnienie wyrostków ościstych kręgów (zespół Baastrupa, Kissing spine syndrom).

Dodaj Komentarz

O sobie
Witaj! Założyłem tego bloga po to, by móc dzielić się zdobytą wiedzą, którą zgromadziłem przez 15 lat. Porady zawarte w formie artykułów służą jedynie w celach informacyjnych. Nie ponoszę odpowiedzialności za skutki uboczne. Dlatego najlepiej wszystko konsultować z lekarzem. W wolnych czasie jak nie zagłębiam się w medycynie dużo zwiedzam :)
Kategorie